"מפיצים את האור":
פרויקט של צוות בית ספר רוממה בהובלת מרי-לין סלע.
התלמידים מכינים עוגיות עם סמלי חנוכה ומעבירים לחיילים בודדים, לתלמידי ביס עופרים, ולעמך.