מפגשים משותפים של בוגרי כיתות ו' ASD עם תלמידי כיתות א' בבית הספר "שלמה תל – אהוד":
מידי שבוע תלמידי ו' חונכים את התלמידים הצעירים, כשבאחריותם תכנון המפגשים ויישומם הלכה למעשה בכיתות.
הצוותים החינוכיים של הכיתות התקשורתיות בהובלת המחנכת לנה סלובוצ'יקובה מלווים את התהליך עם תלמידי הכיתות.