צוות מת"י חיפה ומורי החינוך המיוחד מקבלים איפד במסגרת הפרויקט של קרן אתנה