מרכז עין הים הוקם ע"י מתי חיפה. המרכז   ממוקם בביה"ס  עין הים בקרית שפרינצק .
המרכז הוקם על מנת לתת תמיכה ומענה טיפולי לתלמידים המוגדרים כתלמידים דיפרנציאליים המשולבים  במערכת החינוך וזכאים לשעות סיוע ושעות טיפול.  תלמידים אלו מאובחנים כתלמידים על רצף האוטיזם, תלמידים הסובלים מבעיות נפשיות, תלמידים לקויי ראייה וכד'. זכאות הטיפול נקבעת ע"י ועדת שילוב. המקום פועל כל יום משעות הצהריים  ועד לשעות הערב.

סוגי התמיכות הניתנות במרכז:  קלינאיות תקשורת, טיפולים רגשיים – ביבליותרפיה, תרפיה באומנות וריפוי בעיסוק. סוגי התמיכות נקבעות עבור כל תלמיד ותלמיד בהתאם לצרכיו, בשיתוף צוות בית הספר והוריו.

במהלך השנה מתקיימות פגישות משותפות  הכוללות את הצוות הטיפולי והצוות החינוכי  על מנת לדון בצרכי התלמיד ובניית תוכנית התערבות. במהלך השנה מתקיימות ישיבות נוספות עם הורי התלמידים המשקפות את התקדמותו והשתתפותו במסגרת החינוכית.

מטרות המרכז הן נתינת כלים להשתתפות ושילוב מיטבי של התלמיד בהקשרי חייו במסגרת המשפחתית ובמסגרת החינוכית, תוך נתינת הכלה ותמיכה ביכולת התמודדות בסיטואציות הלקוחות מהקשרים אלו. בנוסף, במהלך הטיפולים ההורים מקבלים אף הם ליווי ותמיכה.

את המרכז מרכזת ומלווה עירית אנוך.

עין הים