מת"י – מרכז תמיכה ישובי

גוף זה מרכז את התמיכה בילדים בעלי הצרכים המיוחדים הלומדים במוסדות הרשמיים ובמוסדות המוכרים שאינם רשמיים המצויים תחת אחריותו הן בחינוך המיוחד והן בחינוך הרגיל.

המת" י מספק שירותים אשר הילדים בעלי הצרכים המיוחדים זקוקים להם  כגון:  תמיכה בתהליכי הוראה ולמידה, אבחון פדגוגי, השאלת ציוד ועזרים, טיפולים פארא- רפואיים ועוד.
ומפתח שירותים נוספים כגון:  פיתוח מודלים של השתתפות והשתלבות הילדים בעלי הצרכים המיוחדים בקהילה.

המת"י   בתאום בין הגופים המספקים שירותים לילדים בעלי הצרכים המיוחדים (מוסדות חינוך, שירותי בריאות, שירותי רווחה, ארגונים הפועלים עבור הקהילה) ובתיאום בין משרדי הממשלה והרשויות

המת"י משמש גם כמרכז לאיסוף ידע חינוכי – מקצועי על מגוון לקויות.

שירותי המת"י  ניתנים הן בסביבה החינוכית שבה לומד הילד בעל הצרכים המיוחדים והן במסגרת פעילות אחה"צ במתקנים של המתי"אות עצמן.

מתוך: הוועדה הציבורית לבחינת מערכת החינוך המיוחד בישראל  דין וחשבון, ינואר 2009