חזון

·       זכותו של כל תלמיד לחינוך איכותי ומיטבי המושתת על ערכים של כבוד האדם וחירותו, הומניות, מקצועיות, זמינות, יצירתיות, אחריות ושיתופיות.

·         לבדוק, להגדיל ולהעמיק את המוטיבציה האישית של כל אחד ואחת מצוות החינוך המיוחד בזיקה למחויבות ולאחריות האישית בתפקיד.

·        מתן מענה להטרוגניות במטרה לעזור לתלמיד ולהשפיע עליו להתקדם ולהוציא מן הכוח אל הפועל את עוצמותיו האישיות והייחודיות, ולהביאו לאיכות חיים מיטבית וליכולת נתינה והשפעה בחברה.

·        נחתור להבנה, לתאום עמדות ודרכי עבודה עם מערכת החינוך הרגיל המשלב, ליצור גשר הכלה ושיתופיות בידע מקצועי למען טובת התלמיד.

מת"י חיפה שם לו למטרה מחויבות להישגים "כל התלמידים שלנו משיגים הישגים" ומתוך כך, ההתפתחות המקצועית שלנו, בהתאמה למגמות חדשות בחינוך השואפות לצמצום פערים.